این سایت به فروش می رسد 09139135264


کلیک

 

خرید آنلاین بیمه شخص ثالث با چند کلیک از وب اپلیکیشن سرمد


تحول دیجیتال در شرکت بیمه تجارت‌نو به یک فرهنگ تبدیل شده است


با چند کلیک از وب اپلیکیشن بیمه سرمد بیمه‌نامه بخرید


اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی مدیریت جامع منابع انسانی


خرید و تمدیدآنلاین بیمه نامه سینا


اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی کسب و کار بیمه و تامین مالی


استارتاپ "بیمه اول" گامی نوین در تحول صنعت بیمه

تمامی مجموعه های مشابه در یک محدوده جغرافیایی یک شهر عمدتاً تهران و نهایتا یکی دو مرکز استان دیگر کار می کنند و این مسئله سطح پوشش خدمات آنانرا محدود ساخته است. بیمه اول این قابلیت را دارد که در هر شهر و روستایی که نماینده بیمه داشته باشد به مشتر

مصاحبه خواندنی با بنیانگذار بیمه اول

همه ما قطعا بطور سنتی تجربه خرید انواع بیمه نامه ها را داشته ایم. مراجعه حضوری به یکی از دفاتر نمایندگی بیمه، پر کردن فرم پرسشنامه ، ارائه مدارک مربوطه و نهایتاً پرداخت وجه و صدور و تحویل بیمه نامه!

Top