این سایت به فروش می رسد 09139135264


برنامه‌ای برای تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان نداریم


عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان گفت: اگر دولت بخشی از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت نکند، دیگر آن‌ها را بیمه تکمیلی نمی‌کنیم.


علیرضا امیری عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور درباره تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: فعلاً کانون عالی بازنشستگان کشور برنامه‌ای برای عقد قرارداد مجدد با بیمه آتیه سازان حافظ برای بیمه تکمیلی بازنشستگان ندارد.


عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را مدیریت می‌کنیم، گفت: بر اساس قانون الزام درمان بازنشستگان بر عهده سازمان تامین اجتماعی است، اما با توجه به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی زیاد است و تعداد زیادی بر سر سفره تامین اجتماعی می‌نشیند، ارائه خدمات از سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان با مشکل مواجه شده است.


امیری اضافه کرد: کانون عالی بازنشستگان، بیمه تکمیلی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد کرد تا حجم بزرگ از کار بر عهده بیمه تکمیلی گذاشته شود و یک بار از دوش سازمان تامین اجتماعی برداشته شود.


وی با اشاره به اینکه با بیمه آتیه سازان حافظ از سال ۹۳ قرارداد داشته‌ایم، ادامه داد: با توجه به این که مبلغ پرداختی به عنوان بیمه تکمیلی به بیمه آتیه سازان حافظ کم است، خدمات زیادی به بازنشستگان ارائه نمی‌شود و بازنشستگان توقع این را دارند که با بیمه تکمیلی هیچ پولی پرداخت نکنند، در صورتی که با این مبلغ حق بیمه نمی‌شود بیشتر از این به بازنشستگان خدمات ارائه شود.


عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه اشتباه کردیم که از ابتدا عنوان بیمه تکمیلی را به کار بردیم چرا که این عنوان برای بازنشستگان توقع ایجاد کرده است، بیان کرد: باید بیمه آتیه سازان حافظ را به عنوان بیمه مکمل درمانی به بازنشستگان معرفی می‌کردیم.


امیری با بیان اینکه بخشی از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت تامین می‌شود، تصریح کرد: بخشی توسط صندوق بازنشستگی کشوری و بخشی نیز توسط خود بازنشسته تامین می‌شود به همین دلیل خدمات بهتری را از بیمه تکمیلی، بازنشستگان کشوری دریافت می‌کنند.


وی گفت: اگر دولت از بازنشستگان تامین اجتماعی حمایت کند و پرداخت بخشی از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را بر عهده گیرد می‌توانیم قرارداد خوبی با بیمه تکمیلی برای ارائه خدمات به بازنشستگان داشته باشیم. به همین دلیل نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده‌ایم و خواستار این شدیم تا دولت بخشی از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را برعهده گیرد.


عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور تصریح کرد: اگر دولت از بازنشستگان تامین اجتماعی حمایت نکند و بخشی از بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت نشود و همچنان مانند گذشته پرداخت حق بیمه تکمیلی بر دوش از سازمان تامین اجتماعی و خود بازنشسته باشد دیگر با هیچ بیمه‌ای برای بیمه تکمیلی قرار داد نمیبندیم.


امیری با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ هزار تومان بابت حق بیمه تکمیلی از بازنشستگان و ۳ هزار تومان از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌شود، خاطرنشان کرد: برای امسال صحبتی با بیمه آتیه سازان حافظ نداشته‌ایم و مشخص نیست که اگر بخواهیم قرارداد را تمدید کنیم چه مبلغی باید بازنشستگان پرداخت کنند.


 مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top