این سایت به فروش می رسد 09139135264


عدم پذیرش بدون دفترچه بیمه را به ۱۴۲۰ اعلام کنید

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حذف صدور دفترچه‌های بیمه گفت: بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، عدم پذیرش داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون دفترچه بیمه را در سامانه ۱۴۲۰ ثبت کند.

 

شهرام غفاری  افزود: حذف دفترچه بیمه به عنوان یک طرح ملی باید مورد پذیرش همه مراکز بهداشت و درمان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: بنابراین عدم پذیرش این بیماران بدون دفترچه در همه آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشت و درمان طرف قرارداد تامین اجتماعی تخلف بوده و در صورت گزارش بیمه‌شدگان، مرکز مورد نظر با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

 

غفاری همچنین با اشاره به گفت وگو با رئیس انجمن داروسازان تاکید کرد: این عدم پذیرش در داروخانه‌ها از جانب انجمن داروسازان هم مورد تایید نبوده و بر این اساس در صورت ثبت شکایت بیمه‌شدگان در سامانه ۱۴۲۰ تامین اجتماعی، داروخانه موردنظر تعیین تکلیف می‌شود.

 

وی در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه برخی داروخانه‌ها تحویل دارو بدون دفترچه را ملزم به استفاده پزشکان از نسخ الکترونیکی می‌دانند نیز گفت: این مساله تخلف صددرصد است و اکنون با حذف دفترچه بیمه تنها کد ملی بیمار توسط پزشک روی سرنسخه نوشته خواهد شد، که پیش از این طرح، کدملی بیمار بر برگ دفترچه درج شده بود.

 

غفاری اضافه کرد: بنابراین حذف دفترچه بیمه به دلیل تغییر دفترچه به کاغذ (سرنسخه پزشک) برای داروخانه‌ها تفاوتی نداشته و همکاران این حوزه موظف به ارائه خدمات مورد نیاز مردم خواهند بود.

 

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: روند اقدامات آزمایشگاه‌ها نیز با اجرای این طرح تغییری نداشته و صرفا در داروخانه‌ها، فرآیند استحقاق بیمار اضافه شده است.

 

هزینه بیمه‌شدگان با ثبت شکایات در سامانه ۱۴۲۰ بازگشت داده می‌شود

 

وی یادآور شد: هزینه آزاد بیمه‌شدگان نیز در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی با ثبت شکایات در این سامانه (۱۴۲۰) به بیمار بازگشت داده می‌شود و در این رابطه سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه در حق مردم کوتاهی نخواهد کرد.

 

به گزارش ایرنا، چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف شد.

 

بنابر این، سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد است و پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.

 

به گفته مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم از اول اسفند ماه، بیمه‌شدگان و بازنشستگان این سازمان با اتمام صفحات دفترچه، نیازی به دریافت دفترچه جدید نداشته و با ارائه کارت ملی می‌توانند به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد وغیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

 

بنابر اظهارات وی، در صورت عدم امکان یا تمایل به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک، پزشکان می‌توانند نسخه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را در سرنسخه نوشته و سرنسخه پزشکان اعتباری مشابه با صفحات دفترچه‌های کاغذی خواهد داشت.

 

‌همچنین هر بیمه‌شده یا بازنشسته پیش از مراجعه به مراکز پزشکی می‌تواند استحقاق درمان خود را از طریق سامانه eservices.tamin.ir یا کد دستوری #۱۶۶۶* دریافت و در صورت عدم دسترسی به اینترنت، پزشکان و بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به کد دستوری #۱۴۲۰*۴* از استحقاق درمان مطلع شوند.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top