آثار کرونا بر صورتهای مالی شرکت های بیمه / علی صلاحی نژاد

آثار کرونا بر صورتهای مالی شرکت های بیمه / علی صلاحی نژاد

در واقع بسیاری از شرکتها  درآمدشان تحت تاثیر مستقیم این ویروس قرار گرفته  البته برخی شرکتها که در حوزه فروش اینترنتی قرار د ارند و یا از قبل ساختار شرکت را بدین سمت هدایت کرده اند شاید در وضعیت بهتر یا کمتر تحت تاثیر قرار گرفته باشد.بسته به میزان یا کیفیت خدمت یا سرویس در فضای مجازی متفاوت خواهد بود.

بنابر این مدیران شرکتها بشدت باید نگران آینده شرکت باشند  و با ایجاد یک اتاق فکر متخصص و توانمند به دنبال برنامه مدون برای وضعیت آینده باشد و بدنبال آن باشند که چگونه وضعیت های شرکت را مدیریت کنند. چگونه داریی های شرکت ها را حفظ کنند(هم دارایی فیزیکی و هم منابع انسانی) خصوصا شرکتهای بیمه و اساسا نهاد های مالی که مهمترین و بهترین ابزار و منابع نیروی انسانی توانمند است که حاصل سالها تجربه و تلاش است.

اما کرونا چه بلایی بر سر شرکتهای بیمه خواهد آورد!

شاید قضاوت بر این موضوع کمی زود باشد ولیکن پیش بینی آن خالی از ذهن نیست کرونا در بسیاری از کشور ها بازار های مالی را تحت تاثیر شدید قرار داد و شاخص بازار های مالی را بشدت منفی کرد.

هر چند کارشناسان نظرات متفاوتی بر وضعیت تاثیر کرونا بر بازار مالی دارند. که مجال آن نیست که به آن بپردازیم.

بهر صورت با شیوع کرونا تقریبا تمام حوزه های کسب و کار از آثار مخرب آن  در امان نبوده است.و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند و همچنین بر اساس استاندارد های حسابداری  باید رویداد های با اهمیت و رخداد های پس از پایان هر دوره گزارشگری مالی شناسایی شود. آیا رخداد مربوطه تعدیلی است یا غیر تعدیلی با توجه به این استاندارد رخ داد ویروس کرونا و تاثیر آن بر  پرتفوی صنعت در پایان سال  مالی بر صورت های مالی شرکت های بیمه اثر تعدیل کننده ای داشته بطوریکه:

در بیمه های ثالث که در پایان سال حجم زیادی مسافرت ایام نوروز صورت میگرفت و بیش از  10 الی  15درصد خسارت های بخش ثالث اعم از فوت و جرح مربوط به ایام مسافرت نورووزی است که تقریبا ارقام قابل توجهی از خسارت میباشد. اگر چه ممکن است با رفع محدودیت های کرونا مجددا حجم مسافرت ها در طول یک زمان کوتاه مانند تعطیلات عید سعید فطر جبران شود لذا با توجه به رفتار مردم به مسافرت به نظر وقوع خسارت ها  جبران شود . گرچه اثرات آن در یک الی یک و نیم سال به دلیل ماهیت خسارت مثل گزارشات پزشکی رای دادگاه و ... IAS10شناسایی خواهد شد .لیکن با توجه به آنچه که در استاندارد  گفته شده میبایست در پایان سال مالی 1398 در صورت های مالی افشا یا اثرات تعدیل آن منظور گردد.

در سایر رشته های بیمه ای مانند بیمه نامه های مسافرتی به دلیل کاهش شدید مسافرت در ایام تعطیلات نوروزی  موضوع مسافرین ورودی و خروجی کاهش چشمگیری یافته است و متعاقبا پرتفوی رشته کاهش خواهد داشت.

در بیمه های باربری اعم از داخلی و خارجی علاوه بر وجود تحریم های ظالمانه که بر صادرات و واردات کشور موثر بوده است لیکن کرونا نیز  تاثیر داشته و در باربری داخلی با توجه به میزان تعطیلات در برخی کسب و کارها  مقدار حمل و نقل  کاهش داشته است و قاعدتا حق بیمه صادره تحت تاثیر خواهد داشت.

افزایش خسارت در بیمه درمان تکمیلی با وجود این ویروس و اثرات روانی بر رفتار بیمه گذاران باعث مراجعه و حساسیت های روانی و مراقبت های پزشکی بر بیمه گذاران شده و به دلیل نگرانی از مبتلا شدن به این ویروس عمدتا مراجعات پزشکی و آزمایشات کلینیکی و پارا کلینیکی بیشتر خواهد شد ضمن اینکه با پوشش قرار دادن این بیماری باعث افزایش ضریب خسارت خواهد شد.

در بیمه های زندگی به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی آحاد جامعه بر اثر شیوع این ویروس و در  پی بیکاری های ایجاد شده اقبال به خرید کاهش خواهد یافت و اثر مستقیم بر حق بیمه این نوع بیمه نامه ها خواهد داشت.

در بیمه های اموال و مسولیت اغلب ابنیه ها دارای  پوشش های بیمه ای هستند و ممکن است این بیمه نامه ها فسخ یا باطل نشود لیکن با کاهش توسعه فعالیت ها ی اقتصادی با توجه به کاهش میزان تولید ارزش مورد بیمه ها در نوسان خواهدبود نظیر موجودی انبار ها و کالا ها  این امر موجب کاهش حق بیمه خواهد شد و درصورت ادامه وضعیت کرونا  و حاد شدن موضوع اثرات بسیار مخربی بر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت که قاعدتا تاثیرات رشد منفی اقتصاد نتیجه مستقیم بر صنعت بیمه خواهد داشت.

با توجه به توضیحات فوق ذکر در خصوص رفتار ویروس کرونا و اثر ان بر  رشته های بیمه ای متناظرا بر وضعیت مالی شرکت نیز اثر گذار خواهد داشت لذا مطابق استاندارد های حسابداری شرکت های بیمه  میبایست برای IAS10سال98 بعنوان رویداد های پس از دوره گزارشگری مالی تلقی خواهد شد و باید طبق استاندارد  اثرات این مهم شناسایی و یا افشا شود و با توجه به آثار مخرب آن و تداوم ابتلا کرونا افشا و تعدیلات لازم در صورت های مالی منظور نمایید.

علی صلاحی نژاد عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه


Top