واحدی

 

رشد ۱۳۷۴۵ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس با رشد ۱۳۷۴۵ واحدی در پایان معاملات امروز به ۵۲۹ هزار و ۳۲۸ واحد رسید.

Top