ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد


1396/03/30

هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت

ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد
هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج - مؤسسه اعتباری: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمی­شوند.
۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط می‌باشد.
تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده
الحاق می‌شود:
تبصره ٢- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننمایدبه شرح زیر می‏باشد:
%۲A*(۱+۰.۰۲B)
A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و
تبصره­های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت‌ سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.
تبصره ۳- مانده سپرده‌های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران قابل کاهش است.
تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده‌ است نباید اعمال گردد.
۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف‌ است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.
تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:
C*(۱+۰.۰۲B)
C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آیین‏نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‏شود.
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته ­است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش‌گذاری دارایی­های متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده­های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه محاسبه و به ‌حساب صندوق واریز نماید.
ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار‏نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.
ماده۱۳- متناسب با ریسک‌ فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق‏الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین‏ نامه می‌‏شود.
۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،
(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ لغو می‌شوند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­جمهور این مصوبه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان: صنعت فولاد کشور از شرایط بحرانی خارج شده است

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان، سیدحسین احمدی در دیدار با رئیس «خانه صنعت، معدن و تجارت کشور» و نیز رئیس و اعضای کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان اصفهان افزود: در عین حال

استاندار زنجان: بهبود صنایع ریلی مشکلات ترافیکی کشور را حل می کند

به گزارش ایرنا ، اسدالله درویش امیری روز چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان زنجان که به میزبانی شهر هیدج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین واحدهای واگن سازی کشور با نام ایریکو در ابهر مستقر

اشتغالزایی برای 12 هزار نفر در مشهد از سوی شرکت سپاد

جعفر حصاری نژاد روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت سپاد به عنوان یک مجموعه اقتصادی بزرگ و مستقل در شرق کشور طی سه دهه فعالیت ، اثرات قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

آغاز مطالعات برای شناسایی آبهای زیرزمینی در ارتفاعات کوه های هزار مسجد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور، مدیر کل دفتر ژئوماتیکس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در حاشیه آغاز این طرح در مش

واعظی: امروز فهرست 8 هزار کانال تلگرام ادعایی را به وزارت ارتباطات دادند

به گزارش ایرنا، «محمود واعظی» در واکنش به سخنان امروز معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش ها و سازمان های مختلف از جمله خود قوه قضاییه نقش دار

تامین منابع مالی خطوط قطار شهری، مهمترین اولویت شورای پنجم

دبیر و سخنگوی منتخبین پنجمین دوره شورای شهر مشهد در حاشیه این بازدید به خبرنگار ایرنا گفت: مهندسان و پیمانکاران این پروژه کار بسیار سخت و دشواری را در عمق 40 متری زمین انجام می دهند. محمد رضا

دستگاه ها از مشارکت بخش غیردولتی برای اجرای پروژه ها استفاده کنند

به گزارش ایرنا، میرهاشم خواستار روز چهارشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی شهرستان قشم گفت: اولویت نخست دستگاه ها پیگیری رفع موانع تولید جهت افزایش اشتغال جوانان به ویژه دانش آموخ

فاینانس 600 میلیون دلاری برای خط دوم قطار شهری اصفهان

فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین ‌شده است. به گزارش ا

استاندار فارس: صنعتی شدن شهرستان سروستان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار ایرنا سید محمد علی افشانی، عصر چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی شهرستان سروستان افزود: با توجه به مشکلات کم آبی، تمرکز فعالیت ها برای روی کشاورزی امکان پذیر نیست و باید فعالیت ها

نماینده مجلس: وزیر نیرو با احداث ایستگاه دوم پمپاز آب از سد سیمره موافقت کرد

شادمهر کاظم زاده روز چهارشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا در بدره گفت: ایستگاه اول پمپاژ آب از سد سیمره در مسیر روستاهای زرانگوش، تلخاب و زید احداث شده و ایستگاه دوم در منطقه شهرک ولیعصر قرار دا

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch